windy
part
O firmie
Windy samochodowe
Windy używane
Wózki widłowe
Inne maszyny
iskra
Regeneracja siłowników
Spawanie
UDT
Praca
Kontakt

Podesty ruchome (zwane potocznie windami lub platformami samochodowymi) oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (zwane potocznie wózkami widłowymi) zostały zakwalifikowane do grupy urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

W związku z powyższym zostały objęte dozorem technicznym - Dz. U. Nr 120 poz.1021 wraz z późniejszą zmianą Dz. U. Nr 28 poz.240 oraz DZ. U. Nr 122 poz. 1321.

W praktyce oznacza to, że każdy użytkownik tych urządzeń powinien:

Rejestracja urządzeń w UDT polega na:

Zgodnie z Dz. U. Nr 193 poz.1890 urządzenia podlegające dozorowi technicznemu powinny być poddawane
przeglądom konserwacyjnym i tak:

Przeglądy konserwacyjne należy odnotowywać w dzienniku konserwacji z podaniem daty i podpisem osoby posiadającej kwalifikacje.
Produkcja, montaż oraz konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez firmy i osoby posiadające uprawnienia wydane przez UDT.

Firma PART posiada uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wytwarzania w zakresie modernizacji podestów – UD-27-128-P/3-17.
Nasi serwisanci posiadają Zaświadczenia Kwalifikacyjne Uprawniające do Konserwacji Podestów Ruchomych oraz Zaświadczenia Kwalifikacyjne Uprawniające do Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ostrzeżenie: Praca urządzeniem niedopuszczonym do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, Rozdział 5, art. 63, ust. 1, oraz art. 220 par. 144 K.K.).

O firmie | Windy samochodowe | Windy używane | Inne maszyny | Regeneracja siłowników | UDT | Praca | Kontakt |